Δημόσια Διαβούλευση

Στόχος της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι η ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου με τη συμμετοχή των Δημοτών στην διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων του Δήμου Χίου. 

Για να συμμετέχετε στη Δημόσια Διαβούλευση, θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα σχολιασμού, εισάγοντας το όνομα σας, το email σας και ένα κωδικό. Μόνο τα επώνυμα σχόλια θα γίνονται δεκτά. 

Στο πλαίσιο της υγιούς συζήτησης,  διευκρινίζεται ότι κάθε σχόλιο που κρίνεται ότι υπερβαίνει τα όρια δεοντολογίας στο δημόσιο διάλογο δεν θα δημοσιεύεται.

A. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Καλοπλύτη

Α1. Ανάλυση Η λεκάνη του ρέματος Καλοπλύτη έχει έκταση περίπου 850 στρέμματα και επίμηκες σχήμα. Το ρέμα πηγάζει από την περιοχή της Παναγίας Βοήθειας στα δυτικά, εγκιβωτίζεται 300 μ ανατολικά, στη συμβολή των οδών Καλαρώνη και Σόδη και κινείται υπογείως δια των οδών Σόδη, Αγ. Κυριακής, Καλοπλύτου, Αλ. Παχνού, Απλωταριάς (στο τμήμα μεταξύ των οδών Αλ. Παχνού και 11ης Νοεμβρίου) και Κανάρη και εκβάλλει στο λιμάνι της Χίου. Κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων παρατηρείται επιφανειακή ροή που ξεκινά από τις οδούς Αγ. Κυριακής και Καλοπλύτου και καταλήγει στις οδούς Αλ. Παχνού και Απλωταριάς, όπου και εμφανίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στα…
Διαβάστε περισσότερα...

B. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Σκύλλας

Β1. Ανάλυση Η αντιπλημμυρική προστασία της οικιστικής περιοχής του Βαρβασίου έχει υλοποιηθεί με την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής ρέματος Σκύλλας», που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Οι επεμβάσεις βασίστηκαν στην προμελέτη που εκπονήθηκε από την ΟΤΜΕ το 2000 για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χίου με τίτλο «Προμελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Χίου», που προχώρησε στη συνέχεια σε στάδιο οριστικής μελέτης που εκπονήθηκε από την ίδια εταιρεία το 2005 με τίτλο «Οριστική μελέτη κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή ρέματος Σκύλλα». Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στις οδούς Βερίτη, Ιωάννου Χανδρή, Αερ. Ροδοκανάκη, Κύπρου, Αερ. Περίκου, Ηρακλείτου, Παν. Ευρετής, Ιππάρχου του Χίου, Ξενάκη,…
Διαβάστε περισσότερα...

Γ. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Κοκκαλά (Περιοχή Μαρουλούς - Φραγκοβουνίου και Κολυμβητηρίου)

Γ1. Ανάλυση Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του ρέματος Κοκκαλά έχει μελετηθεί με την προμελέτη που εκπονήθηκε από την ΟΤΜΕ το 2000 για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χίου με τίτλο «Προμελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Χίου». Η πρόταση αντιμετώπισης προέβλεπε παρεμβάσεις σε δύο περιοχές: α) Κατά μήκος της Ε.Ο. Χίου – Καλλιμασιάς, β) Στην περιοχή της Μαρουλούς – Φραγκοβουνίου. Το πρώτο τμήμα της προμελέτης προχώρησε σε επίπεδο οριστικής μελέτης και στη συνέχεια στην υλοποίηση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Κλούβα Κάμπου», το οποίο αντιμετώπισε με επιτυχία τα πλημμυρικά ζητήματα της περιοχής, που εντοπίζονταν ιδίως στο τμήμα από τον κόμβο…
Διαβάστε περισσότερα...

Δ. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Στρατήδαινας (Περιοχή Αεροδρομίου)

Δ1. Ανάλυση Η λεκάνη του ρέματος της Στρατήδαινας έχει έκταση 2,3 τ.χλμ. και περιλαμβάνει τις περιοχές Σπηλαδίων, Γρου, Ταλάρους, Λολόδενδρων και αεροδρομίου. Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής έχει μελετηθεί με την προμελέτη που εκπονήθηκε από την ΟΤΜΕ το 2000 για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χίου με τίτλο «Προμελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Χίου», χωρίς να έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει σε επίπεδο οριστικής μελέτης. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στους δρόμους που αναπτύσσονται γύρω από το αεροδρόμιο, εξαιτίας των ήπιων κλίσεων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του αεροδρομίου και του οδικού άξονα της λεωφόρου Ενώσεως που αναχαιτίζουν τη φυσική ροή των…
Διαβάστε περισσότερα...

Ε. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Αγ. Ειρήνης

Ε1. Ανάλυση Η περίπτωση του ρέματος Αγ. Ειρήνης απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια την Υπηρεσία μας και τον Δήμο Χίου γενικότερα. Με την 2873/2004 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο εγκιβωτισμός του υδατορεύματος και η κατασκευή δρόμου στο τμήμα μεταξύ του ΙΚΑ και της μάντρας οικοδομικών υλικών. Σήμερα, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης του δρόμου σύνδεσης της οδού Καλουτά με τον Περιφερειακό και ειδικότερα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 1ου τμήματος του έργου, έχει προταθεί η λύση της καθαίρεσης της οροφής του κιβωτοειδούς οχετού και η μετατροπή του σε ανοικτή διατομή.…
Διαβάστε περισσότερα...

ΣΤ. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Κρικελή (Λαγκάδα)

ΣΤ1. Ανάλυση Το Ρ. Κρικελή έχει έκταση 26 τ.χλμ., αντίστοιχη δηλαδή με την έκταση του ρέματος Παρθένη. Ο κύριος κλάδος του ρέματος πηγάζει από το Αίπος, νοτίως του Αγ. Γεωργίου Φλωριανού, συγκεντρώνει τα νερά των περιοχών Ρημόκαστρου και Κυδιάντας και τέμνει τον περιφερειακό της Λαγκάδας 100 μ νοτίως του Αγρελωπού. Ο δευτερεύων κλάδος ξεκινά από τα Κοίλα, τέμνει τον περιφερειακό δρόμο 600 μ βορείως του Αγρελωπού, διέρχεται από τον κάμπο της Λαγκάδας και συμβάλλει με τον κύριο κλάδο, στην περιοχή του Γλυφού, λίγο πριν την εκβολή στη θάλασσα. Τον Νοέμβρη του 2014 παρατηρήθηκαν σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή του οικισμού της Λαγκάδας,…
Διαβάστε περισσότερα...

Ζ. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Έργα προστασίας εκβολών

Ζ1. Ανάλυση Η απουσία κατάλληλης διάταξης στις εκβολές των χειμάρρων της ανατολικής ακτογραμμής της Χίου δημιουργεί προβλήματα εμφράξεων των εκβολών και συνακόλουθα πλημμυρικά φαινόμενα. Περαιτέρω, τα στάσιμα ύδατα στις εκβολές δημιουργούν συνθήκες ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους περιοίκους, ενώ η ανάγκη καθαρισμού επιβαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό σε ετήσια βάση. Τέτοια φαινόμενα εντοπίζονται ιδίως στις εκβολές των ρεμάτων Αγ. Ειρήνης, Παρθένη, Στρατήδαινας και Κοκκαλά. Μέχρι σήμερα έχει αποφευχθεί η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ως άνω ζητήματος, πιθανόν εξαιτίας των εξαιρετικά χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης. Ζ2. Προτάσεις Για την αντιμετώπιση του ζητήματος προτείνουμε να εκπονηθεί μια μελέτη κατασκευής έργων προστασίας εκβολών για τα ρέματα Αγ.…
Διαβάστε περισσότερα...

Σχόλια και προτάσεις βελτίωσης της ιστοσελίδας chioscity.gr

Πληροφορίες για την ιστοσελίδα Σκοπός του ανασχεδιασμού της σελίδας είναι η δημιουργία ενός απλού περιβάλλοντος πλοήγησης, όπου ο χρήστης θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να εντοπίσει πληροφορίες ανάλογα με το θέμα που τον ενδιαφέρει. Επιπλέον, η νέα σελίδα είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμόζεται στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων και των tablet. Πρωταρχικός σκοπός της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος Χίου στους δημότες του. Έτσι, στην αρχική σελίδα μπορείτε να βρείτε τις σημαντικότερες προσφερόμενες υπηρεσίες ανά διεύθυνση καθώς και μια μικρή περιγραφή για τον τρόπο διεκπεραίωσης της κάθε υπηρεσίας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα…
Διαβάστε περισσότερα...

Πως λειτουργεί η online Δημόσια Διαβούλευση

Στον τομέα αυτό εγκαινιάζεται η Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση, με στόχο την ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου και τη συμμετοχή των Δημοτών στην διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων του Δήμου Χίου. Στο επάνω μέρος της σελίδας θα μπορείτε να βρείτε το θέμα της Διαβούλευσης, μια μικρή περιγραφή αλλά και να κατεβάσετε συσχετιζόμενα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Για να συμμετέχετε στη Δημόσια Διαβούλευση, θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα σχολιασμού, εισάγοντας το όνομα σας, το email σας και ένα κωδικό. Μόνο τα επώνυμα σχόλια θα γίνονται δεκτά. Στο πλαίσιο της υγιούς συζήτησης, διευκρινίζεται ότι κάθε σχόλιο που κρίνεται ότι υπερβαίνει τα όρια δεοντολογίας στο δημόσιο…
Διαβάστε περισσότερα...
Σελίδα 2 από 2

Γ.Γ.Π.Π. - Οδηγίες προστασίας

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Οδηγίες προστασίας από σεισμό.

112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

112 ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΝ όπως αυτοί που αγαπάς! - Νέα ενημερωτική καμπάνια της ΓΓΠΠ

Η Χίος τιμά το ’21: Από το ηρωικό παρελθόν στο ελπιδοφόρο μέλλον

Προειδοποιήσεις καιρού

Δημόσια Διαβούλευση - Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Χίου, από Δασκαλόπετρα έως Κοντάρι

ΕΣΠΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Your Europe

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Νομικό Πρόσωπο

 

Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

dimosia diavoulefsi kampos

 

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL