Αντιδήμαρχοι

Ευστράτιος Γδύσης του Νικολάου

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία των Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Δημήτριος Καράλης του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γεώργιος Παπαδόπουλος του Φωτίου

Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία επί θεμάτων Παιδείας και Κοινωνικών Πολιτικών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

Γεώργιος Μπελέγρης του Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

Ανδρέας Βεργίτσης του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
  2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες και ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση των έργων αυτεπιστασίας, και των εργασιών συντήρησης και επισκευής που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων.
  3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
  4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
  5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ματθαίος Φαφαλιός του Νικολάου

Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Αμανής, Καρδαμύλων και Ομηρούπολης, (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου και της Τοπικής Κοινότητας Καρυών) με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
  2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτικές Ενότητες και ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση των έργων αυτεπιστασίας, και των εργασιών συντήρησης και επισκευής που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Αμανής, Καρδαμύλων και Ομηρούπολης (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου και της Τοπικής Κοινότητας Καρυών).
  3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
  4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
  5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Παρασκευή (Βιβή) Ποταμούση του Ηρακλή

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γεώργιος Καραμανής

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, με τις εξής αρμοδιότητες:
α) του Τμήματος Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ΟΕΥ Δήμου Χίου ΦΕΚ 42/14-1-2014.
β) του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ΟΕΥ Δήμου Χίου ΦΕΚ 42/14-1-2014.
γ) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την υλοποίηση των έργων αυτεπιστασίας, και των εργασιών συντήρησης και επισκευής που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Χίου, Αγ. Μηνά, και Καμποχώρων καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου και την Τοπική Κοινότητα Καρυών της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης.

email: 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχωντις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Ως Αναπληρωτής Δήμαρχος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Γδύσης και σε περίπτωση απουσίας αυτού, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καράλης.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στην Εκτελεστική Επιτροπή ο Αναπληρωτής Δήμαρχος, κ. Ευστράτιος Γδύσης και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κ. Γδύσης, θα προεδρεύει ο κ. Δημήτριος Καράλης.

 

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ιωάννης Γεωργιάδης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Υγείας για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου όλων των σχετικών με το ανωτέρω θέμα εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

Γεώργιος Ζώας

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου όλων των σχετικών με το ανωτέρω θέμα εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

Λεωνίδας Πυργάρης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Διαχείρισης των Αστικών και Περιαστικών Πάρκων για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου όλων των σχετικών με το ανωτέρω θέμα εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

Σταμάτιος Ζουμίδης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για το Συντονισμό των Οργάνων Διοίκησης των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Χίου.

 

Ιάκωβος Αμύγδαλος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Σύμβουλο σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Φόρμα Αιτήσεων για την κατασκήνωση των Σκλαβιών

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Προειδοποιήσεις καιρού

Your Europe

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο - Οδηγίες προστασίας

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Γ.Γ.Π.Π. - Οδηγίες προστασίας από σεισμό.

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Νομικό Πρόσωπο

 

Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

dimosia diavoulefsi kampos

 

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL