Μελέτη βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων Καρδαμύλων

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2013 αποφασίσθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης και η ψήφιση πίστωσης ποσού 24.322,88€, για τη: “Μελέτη βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων Καρδαμύλων”, προκειμένου να γίνει η εξόφληση της μελέτης, η οποία έχει ολοκληρωθεί.

Επίσης αποφασίσθηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 4.305,00 ευρώ, από πιστώσεις ΣΑΤΑ, για την αποπληρωμή της μελέτης “Μουσειογραφική Μελέτη για το Ναυτιλιακό Μουσείο Καρδαμύλων”.

Από το γραφείο τύπου