Πρόγραμμα περισυλλογής και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Χίου συνεχίζει με επιτυχία το πρόγραμμα περισυλλογής και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων.

Μέχρι στιγμής, μέσα από αυτό έχουν νοσηλευθεί, φιλοξενηθεί και στειρωθεί περισσότερα από 400 αδέσποτα ζώα, ενώ περισσότερα από 80 έχουν υιοθετηθεί.

Ο Δήμος Χίου ευχαριστεί τους πολίτες, που συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια, η οποία θα συνεχισθεί και στο μέλλον.

Από το γραφείο τύπου