«Προμήθεια σακουλών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/10/2023

Προυπολογισμός:

678.60