Υπηρεσίες προς τους Δημότες

Δηλώστε κάποιο πρόβλημα εύκολα και γρήγορα, όπου κι αν βρίσκεστε.

Επισκευθείτε το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη στη διεύθυνση ked.chios.gov.gr ή καλέστε στο 2271350000

Υπηρεσίες προς τους Δημότες

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

περιλαμβάνει...

Προβλήματα σε Κάδους Αποκομιδής

Δρομολόγια Απορριμματοφόρων

Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

περιλαμβάνει...

Πολιτικούς Γάμους

Πιστοποιητικά Γέννησης

Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

περιλαμβάνει...

Λακκούβες στο Οδικό Δίκτυο

Προβλήματα στον Ηλεκτροφωτισμό

Σηματοδότηση Οδικού Δικτύου

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

περιλαμβάνει...

Χορήγηση Βεβαιώσεων

Εγκρίσεις Εργασιών

Λοιπές Υπηρεσίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

περιλαμβάνει...

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Άδειες Μουσικής

Άδειες Λιανικού Εμπορίου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ

περιλαμβάνει...

Θέματα Περιβάλλοντος

Συντήρηση Πρασίνου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

περιλαμβάνει...

Κέντρο Κοινότητας

Χορήγηση Επιδομάτων

Πιστοποιητικά Οικονομικής Αδυναμίας

Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

περιλαμβάνει...

Εξόφληση Οφειλών

Ενημέρωση Δημοτών

Έκδοση Βεβαιώσεων

ΔΕΥΑΝΧ

περιλαμβάνει...

Προβλήματα Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Προκηρύξεις ΔΕΥΑΝΧ

Γενική Ενημέρωση