Δημοτικό Συμβούλιο

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: κ. Χρύσης Κλέαρχος
Αντιπρόεδρος: κ. Καραμούζος Εμμανουήλ
Γραμματέας: κ. Ειρήνη Νικολού-Μπουλά