ΚΗΦΗ

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χίου Κ.Η.Φ.Η “ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ” εντάσσεσαι στην πράξη “Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χίου” στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χίου (ΚΗΦΗ) είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων η οποία παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λπ.) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας , στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.
Το Κ.Η.Φ.Η διαθέτει κοινωνικό λειτουργό, ιατρό, νοσηλεύτρια, κοινωνικό φροντιστή, οικογενειακή βοηθό, οδηγό, οι οποίοι παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, ικανοποίηση πρακτικών αναγκών και ατομικής υγιεινής, μεταφορά των φιλοξενούμενων από και προς την οικεία τους, εφαρμόζοντας προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης των λειτουργικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, κατά την δωρεάν ολοήμερη παραμονή τους σε ένα ευχάριστο, άνετο, ασφαλή, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που στεγάζεται στο κτίριο της οδού Ηρακλείτου 2, Βαρβάσι και λειτουργεί από τις 7.00 π.μ – 3.00 μ.μ