Απόφαση ΔΣ Χίου με θέμα: “Κανονισμός Καθαριότητας Δ. Χίου.”