Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χίου

Αντικείμενο

Ως Κοινωνικό Παντοπωλείο ορίζεται το κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού – καινούρια ή “δεύτερο χέρι”, – είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, παιχνίδια, cd – dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην οδό Νικολάου Ζορμπά στον Καστρομηνά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2271350733 και το mail επικοινωνίας το kpantopoleio@chios.gov.gr. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 07.00 πμ – 15.00 μμ. με δυνατότητα τροποποίησης ή διεύρυνσης του ωραρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες του κράτους και του Δήμου Χίου (τοπικές εορτές ή θρησκευτικές αργίες).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η λειτουργία της δομής εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του δήμου.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α)      Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών     κοινωνικής προστασίας

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κάλυψη βασικών αγαθών των ωφελουμένων.

Ειδικότερα, η δομή μπορεί:

 • να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
 • να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
 • να συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του
 • να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,
 • να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά,
 • να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού,
 • να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.
 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
 5. Ε1 (Δήλωση εισοδήματος τελευταίου φορολογικού έτους)
 6. Ε9 (Ακίνητα) και των δύο συζύγων εάν υπάρχει σύζυγος
 7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 8. Κάρτα ανεργίας εάν υπάρχει
 9. Φωτοτυπία βιβλιαρίου Πρόνοιας εάν υπάρχει
 10. Ιατρική γνωμάτευση από επιτροπή ΚΕ.Π.Α., εάν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας
 11. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει τρόφιμα από άλλο φορέα, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του. (Χορηγείται από την υπηρεσία)
 12. Αποδεικτικά στοιχεία για ό,τι άλλο επικαλείται (π.χ. διαζευκτήριο, βεβαίωση σπουδών για φοιτητές κλπ)
 13.    Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία)