Δημοτικό Συμβούλιο 23/1/2012

Το βασικό θέμα, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2012, ήταν η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δ. Χίου έτους 2012.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ ευρώ, περιλαμβάνει τρία σκέλη: το πρώτο αφορά τα έργα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 37 εκ. ευρώ, που έχουν ενταχθεί ή δημοπρατηθεί.


Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα κατασκευής ή επισκευής σχολικών κτιρίων, τα αντιπλημμυρικά έργα στο Βαρβάσι και την Ευρετή, καθώς και τα έργα για την ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου της πόλης Α και Δ τμήμα, προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ.

Επίσης εντάσσονται τα έργα αστικής ανάπλασης, προϋπολογισμού 9 εκ. ευρώ, για τον Κάμπο, το Φρούριο, το κέντρο της πόλης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το έργο ανακατασκευής της Απλωταριάς, του οποίου η δημοπράτηση πρόκειται να γίνει τις επόμενες εβδομάδες.

Σκέλος του Τεχνικού προγράμματος αφορά το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ και η ΣΑΤΑ, μέσω της οποίας εξυπηρετούνται τα αιτήματα των δημοτικών ενοτήτων και των τοπικών κοινοτήτων με έργα αγροτικής οδοποιίας, αθλητικά, μελέτες, αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χίου επιχειρεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα των δημοτών και, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να στηρίξει το νησί μας με βασικά έργα υποδομών.

Τέλος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπών προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012, όπου για πρώτη φορά έγινε με κλήρωση, κατ’ εφαρμογή του νόμου Καλλικράτη. Οι εν λόγω επιτροπές αφορούν τη διεξαγωγή δημοπρασιών, αξιολόγηση, παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών των ΟΤΑ με ή χωρίς ειδικές γνώσεις.


Από το γραφείο τύπου