Θέματα που συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της 26/3/2013

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2013, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν η ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000 ευρώ για την επιχορήγηση του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δ. Χίου, για την κάλυψη των αναγκών του για το 2013 και η ψήφιση πίστωσης ποσού 71.072,75€ για τη χρηματοδότηση της ΔΗ.K.E.X, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της.

Στη συνεδρίαση καθορίσθηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού και η ψήφιση πίστωσης ποσού 45.000 ευρώ για την προμήθεια ειδών τροφίμων σίτισης για τη λειτουργία του Δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου, το οποίο ενισχύει οικονομικά αδύνατους δημότες μας.

Εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης ύψους 79.528,49 € για τη μελέτη: «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χίου», για την πληρωμή του 4ου Λογαριασμού της μελέτης, που αφορά στην καταβολή του 80% της συμβατικής αξίας του μελετητικού αντικειμένου της B1΄ Φάσης.

Επίσης εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης 20.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Πλακοστρώσεις οικισμού Συκιάδας», καθώς και οι όροι δημοπράτησης και η ψήφιση πίστωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποϊια Δ.Ε. Ιωνίας», προϋπολογισμού 43.954,00 ευρώ, που αφορά εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του αγροτικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας.

Από το γραφείο τύπου