Θέματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ. της 28ης Φεβρουαρίου 2014

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2014, ήταν η ομόφωνη απόφαση για την παραλαβή των μελετών:

• «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων» και την ψήφιση πίστωσης ύψους 17.040,47 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ.

• «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δημοτικής Ενότητας Αμανής», στη θέση Ροβιές, ύψους 27.200,64 ευρώ, μέσω του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

Από το γραφείο τύπου