Δελτίο Τύπου για το Δ.Σ. της 8/2/2012

Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2012, ήταν η έγκριση για την τοποθέτηση του αγάλματος του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, (δωρεά Φίλων Πλαστήρα) στην πόλη της Χίου και σε χώρο, που συνδέεται ιστορικά με τη δράση του Στρατηγού.

Γι’ αυτό το σκοπό συστάθηκε εξαμελής επιτροπή από έναν αρχιτέκτονα του Δήμου, τους Αντιδημάρχους κ. Π. Στεφάνου και Π. Αποστολίδη, τους δημοτικού συμβούλους κ. Σ. Καμπούρη και Σ. Χαλιορή και τον εκπρόσωπο των «Φίλων Πλαστήρα» κ. Κ. Χαλιορή, προκειμένου να καθορισθεί ο συγκεκριμένος χώρος τοποθέτησης του αγάλματος.

Επίσης στην εν λόγω συνεδρίαση εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας και της ΔΗ.ΚΕ.Χ., για να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις δομές και τις δράσεις τους.

Αποφασίσθηκε επίσης το πάγωμα στις μισθώσεις ακινήτων του Δήμου Χίου για το έτος 2012, για τη διευκόλυνση των δημοτών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δυσχερή οικονομική συγκυρία.

Τέλος αποφασίσθηκε στη συνεδρίαση η μειωμένη χρέωση στα ανταποδοτικά τέλη σε ΑΜΕΑ και πολυτέκνους κατά 25%.

Από το γραφείο τύπου