Αιτήσεις εγγραφής στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Χίου ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις εγγραφής στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ».
Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά με αναπηρία ή / και έφηβοι / ή και άτομα με νοητική αναπηρία ή / και κινητική αναπηρία.
Για την κάλυψη στο σύνολο της δυναμικότητας της δομής υπολείπεται μία θέση και θα προηγούνται άτομα που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών και θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ», που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Τριάδα Κοφινά από τις 20 Ιανουαρίου 2017 . Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά , που απαιτούνται με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του ΚΔΑΠ ΜΕΑ κα Αγγέλα Ξύδα στο τηλ. 2271029411 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.