ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΣΤΕΛ ΝΤΕ ΚΟΥΛΑΝΣ KAI ΑΦΩΝ ΡΑΛΛΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης