Ανακοίνωση για δωρεά μελέτης Οδού Πολυτεχνείου κ Δημοτικού κήπου

Στοιχεία Προκήρυξης