ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Yπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

                                                                                      Χίος 24.8.2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7.8.2020 ΚΥΑ ως προς την απόδειξη εμπειρίας αναστέλλεται η κατάθεση των αιτήσεων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ3/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Χίου με αρ. πρωτ. 55332/20.8.2020 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση ως προς τις νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

 

                                             Από το Γραφείο Προσωπικού Δήμου Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf
200806_III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (2) (3) (1).doc
200806_II ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (2) (2) (1).docx

Στοιχεία Προκήρυξης