ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Hμερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τις 29/4/2022 έως και 3/5/2022.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΑ) (1).pdf

Στοιχεία Προκήρυξης