Αναβολή δημοπρασιών για παραχωρήσεις αιγιαλού

Η Μονομετοχική Ακινήτων ΑΕ ενημερώνει οτι η διεξαγωγή των δημοπρασιών για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού που ήταν προγραμματισμένες για την Δευτέρα, 30 και την Τρίτη, 31/5/2016 αναβάλλονται, λόγω δεσμευτικής οδηγίας από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας προς την Μονομετοχική Ακινήτων που τροποποίησε τους όρους των διακηρύξεων.

Για τον λόγο αυτό η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει εκ νέου τις διακηρύξεις των ανωτέρω δημοπρασιών και ως εκ τούτου, η διεξαγωγή τους θα μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.