Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Χίου, Ομηρούπολης, Αγίου Μηνά, Καμποχώρων 2016

Στοιχεία Προκήρυξης