Αποκατάσταση βλάβης πεζοδρομίου, σε τμήμα της οδού Φιλίππου Αργέντη

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑμεΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους», θα ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση βλάβης πεζοδρομίου, επί τμήματος της οδού Φιλίππου Αργέντη, από τη συμβολή της με την οδό Απλωταριάς έως, περίπου, το ύψος του Εμπορικού Επιμελητηρίου την Πέμπτη, 10.12.2015.

Παρακαλούνται τα σταθμευμένα μηχανάκια και οχήματα στην οδό Φιλ. Αργέντη, από το ύψος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, έως την συμβολή της με την οδό Απλωταριάς να απομακρυνθούν, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες, χωρίς προβλήματα.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού, που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ.

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Β’