Δαπάνες Θέρμανσης Σχολείων

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών έκτακτη επιχορήγηση 29.070,37€ η οποία θα διατεθεί αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του νησιού.

Από το γραφείο τύπου