Δελτίο Τύπου – Άδειες Χρήσης Νερού

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ή δικαιούχους χρήσης νερού, κάθε σημείου υδροληψίας, (πηγάδι, γεώτρηση κ.λ.π.), ότι :
1. Όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση, μέχρι 31/12/2014, για καταγραφή του σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και δεν υπέβαλαν αίτηση για άδεια χρήσης νερού μέχρι την 30/4/2015, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 30/9/2015, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμο.
2. Μετά την παραπάνω προθεσμία υπάρχει επιβάρυνση – πρόστιμο 50 € για κάθε μήνα καθυστέρησης από 1/10/15 μέχρι 31/12/2015 και μετά την 1/1/2016 υπάρχει επιβάρυνση-πρόστιμο 1000 € έως 2000 €.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν αφορούν όσους είχαν υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης νερού τα έτη 2011, 2012,2013 και μέχρι 14/1/2014.
Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Χίου, στη δ/νση Βενιζέλου 75 –Χίος, τηλέφωνα 22713 53116 (Βασιλικός Μηνάς) και 22713 53131 (Αναγνωστάκης Μάρκελλος).

Από το Γραφείο Τύπου