ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Στοιχεία Προκήρυξης