Ενημέρωση για ετήσια εισοδηματική ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Σύμφωνα με τον ν. 3016/2002 και στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού χορηγείται ετήσια εισοδηματική ενίσχυση στους δικαιούχους – μέλη οικογενειών, που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας μας.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, την παραπάνω ενίσχυση δύνανται να λάβουν και οι κάτοικοι της Χίου, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ώστε να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους.