Ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Αμανή

Χίος 29/03/2013

Προς :

• Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

& Προστασίας του Πολίτη

• Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

• Αρχηγός Π.Σ.

Αντιστράτηγος Π.Σ. Σωτήριος Γεωργακόπουλος

Κοινοποίηση:

• Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου

κ. Αρχοντάκη Ιάκωβο

Θεμα: Ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Αμανή

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Χίου, κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2013 με θέμα: «Προβλήματα – Προκλήσεις και Προοπτικές για την Αμανή», με την υπ΄ αρ. 117/2013 απόφασή του, αναγνώρισε την ανάγκη χάραξης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την περιοχή της Αμανής, ως φραγμό στην πληθυσμιακή κατάρρευση και αντιστάθμισμα στην απομόνωσή της.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της απόφασης και, προκειμένου να ενισχυθεί η ορεινή αυτή περιοχή και να διασφαλισθεί η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους από το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα ίδρυσης Πυροσβεστικού κλιμακίου, το οποίο θα εδρεύει στην περιοχή της Αμανής.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σχετικά με το παραπάνω αίτημα, το οποίο εκφράζει το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Χίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ