Ημερήσια διάταξη έκτακτης συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής