Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου