Προτάσεις για ένταξη στο LEADER Αλιείας

Σας ενημερώνουμε ότι, έχει υποβληθεί πρόταση για ένταξη έργων στο πρόγραμμα Leader Αλιείας, άξονας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, με τη συνεργασία της ΕΤΑΧ και Προμηθευτικής Α.Ε.

Το πρόγραμμα Leader Αλιείας έχει εγκριθεί για τη Χίο και στο πλαίσιο της τελικής διαμόρφωσης του τοπικού προγράμματος έχουν προταθεί για ένταξη τα παρακάτω δημόσια έργα:

Για το Δήμο Χίου:

Τοπικό κέντρο τουριστικής πληροφόρησης – προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων

Αφορά τη διαμόρφωση – επισκευή του υπάρχοντος Μύλου στην περιοχή τρεις Μύλοι Βροντάδου, συνολικού προϋπολογισμού 96.520,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Ανάπλαση και βελτίωση υποδομών ιστορικής, πολιτιστικής και τουριστικής αξίας με ταυτόχρονη ανάδειξη του λιμανιού και της ευρύτερης περιοχής της Δασκαλόπετρας.

Αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή της Δασκαλόπετρας στο Τ.Δ Βροντάδου, η οποία είναι τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο με έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, προϋπολογισμού 277.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Μουσείο – πάρκο Καραβομαραγκού (Μουσείο παλιών σκαριών και εργαλείων παραδοσιακής αλιείας)

Η παρέμβαση αυτή αφορά στη διαμόρφωση του υπάρχοντος χώρου στην περιοχή Γούβι στο Τ.Δ. Βροντάδου προϋπολογισμού 77.832,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και τη δημιουργία ενός ανοικτού Μουσείου για την ανάδειξη της αλιευτικής και λαογραφικής κληρονομιάς, καθώς η περιοχή του Βροντάδου διαθέτει μια μακρά ναυτική παράδοση.

Παράλληλα προτάθηκε για το Δήμο Ψαρών το έργο:

Καταδυτικό Κέντρο Ψαρών, συνολικού προϋπολογισμού 200.000€

Και για το Δήμο Οινουσσών το έργο:

Βελτίωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου λιμανιού Μαρμάρου Οινουσσών, όπου χρειάζεται να κατασκευαστεί πλωτή εξέδρα και δημιουργία γλίστρας, συνολικού προϋπολογισμού 92.800 €.

Στη συνέχεια, μέσα από τις διαδικασίες του προγράμματος αναμένεται η απόφαση για την ένταξη των παραπάνω έργων.

Από το γραφείο τύπου