Ανάρτηση π/υ κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαγούδη για το έτος 2018