Πληρωμές Κοινωφελούς

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινωνικής εργασίας έχουν εξοφληθεί για τις υπηρεσίες τους για τους μήνες Δεκέμβριο 2013 και Ιανουάριο 2014.

Σε όσους από τους εργαζόμενους δεν έχουν κατατεθεί τα χρήματα στον λογαριασμό τους, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μισθοδοσίας του Δήμου Χίου.

Από το γραφείο τύπου