Προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις ανάγκες του Γραφείου της Πολιτιστικής Προστασίας του Δήμου.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/08/2021

Προυπολογισμός:

1999,53