Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ. Χίου στις 29/10/2015