Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Χίου για το έτος 2015