Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων

Χίος, 12.09.2013

Το έργο της κατασκευής του Σχολικού Κέντρου Καμποχώρων, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 10/12/2010, μετά από ενέργειες και προσπάθειες του τότε Νομάρχη Χίου, κ.Λαμπρινούδη Πολύδωρου.

Το συγκεκριμένο έργο, υπέστη έλεγχο ΕΣΠΕΛ-όπως όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους, έργα-ο οποίος κατέληξε σε παρατηρήσεις- συνήθως στην πλειοψηφία των έργων- οι οποίες και ελήφθησαν υπ’όψιν , από την αρμόδια υπηρεσία για την συνέχισή του.

Από τότε παρήλθαν δύο και πλέον έτη, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο συγκεκριμένο σχολείο, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Θέλω δε κατηγορηματικά να διαβεβαιώσω, οτι κανένα πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, παρά μόνο μία δημοσιονομική προσαρμογή( 57.000€) την οποία έχει κληθεί να πληρώσει ο αρχικός ανάδοχος του έργου.

Εκ των πραγμάτων διαφαίνεται, οτι ουδεμία ζημία υπέστη το Δημόσιο, όπως εσφαλμένα έχει ειπωθεί, από ελλιπή ενημέρωση, σε τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Από το γραφείο τύπου