Συνέχιση έργων ανάπλασης στην τάφρο του Φρουρίου

kastro

Χίος 30/07/2013

Συνεχίζονται τα έργα ανάπλασης στην τάφρο του Φρουρίου. Παράλληλα με τη πόρτα majjiore συντηρούνται τα τείχη, διαμορφώνεται ο χώρος της τάφρου σε χώρο αναψυχής ενώ συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των κτιρίων επί της οδού Δημοκρατίας.

Από το γραφείο τύπου

kastro  kastro  kastro  kastro    kastro