Απάντηση σε δημοσίευμα σχετικά με την τοποθέτηση wi-fi

Αναφορικά με το δημοσίευμα σας, σχετικά με την πρόταση του Δήμου Χίου και ειδικότερα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έχουμε να παρατηρήσουμε – προσθέσουμε τα εξής:

• Η τελική επιλογή των σημείων έγινε με γνώμονα τις οδηγίες της πρόσκλησης, όπου έπρεπε να προταθούν σημεία βασικού ενδιαφέροντος και συγκέντρωσης πληθυσμού (αριθμός ατόμων, σημαντικό σημείο, τοπολογία σημείου κ.λ.π.)

• Ο αριθμός των σημείων της πρόσκλησης δεν ήταν απεριόριστος.

• Το Πυργί αλλά και όλα τα χωριά των Μαστιχοχωρίων στις πλατείες τους έχουν Wi-Fi

• Η προκυμαία της Χίου, όπως και η πλατεία Πλαστήρα, καλύπτονται από το δίκτυο (chioshotspot), που έχει αναπτύξει το τμήμα ΤΠΕ του Δ. Χίου με ίδια μέσα και δική του πλατφόρμα, το οποίο και συνεχώς επεκτείνεται σε άλλες περιοχές.

Από το γραφείο τύπου