Δελτίο Τύπου τροπος χρήσης χώρων πολιτικών κομμάτων

Ο Δήμος Χίου καλεί τους εκπροσώπους των Πολιτικών Κομμάτων που θα συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 σε σύσκεψη και λήψη αποφάσεων, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και ώρα 12.30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Χίου για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται για την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους (ΣΧΕΤ: 51800/31-12-2014 εγκύκλιος ΥΠΕΣ).

Με την ως άνω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και με την υπ’ αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «οι εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων ή των συνασπισµών συνεργαζόμενων κοµµάτων που μετέχουν στις εκλογές, συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη µε πρόσκληση του Δηµάρχου, το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών από την προκήρυξη των εκλογών, για την κατανοµή των χώρων και τον καθορισµό του τρόπου χρήσης αυτών».

 

Από το Γραφείο Τύπου