Παραλαβή νέου απορριμματοφόρου 16 κ.μ.

Απορριμματοφόρο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 01-07-2013, από το Δήμο Χίου η παραλαβή απορριμματοφόρου τελευταίας τεχνολογίας, τύπου πρέσας, μεγάλης χωρητικότητας (16 κυβικών μέτρων). Εντός των ημερών αναμένεται η παραλαβή δύο ακόμα οχημάτων, τα οποία θα διαμορφωθούν κατάλληλα με την τοποθέτηση υπερκατασκευών, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς απορριμμάτων στο νέο Χ.Υ.Τ.Α. της Βέσσας.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ. Χίου