Ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους Ν. 4081/2012

 Ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι σύμφωνα με το νέο νόμο 4071/2012, που συμπληρώνει το νόμο Καλλικράτη (Ν.3852/2010), οι οφειλέτες προς τους Δήμους έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκότερες διατάξεις, αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για τις οφειλές ΔΟΥ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται μεταξύ άλλων:

Δυνατότητα απαλλαγής 100% των προσαυξήσεων για την εξόφληση εφάπαξ του οφειλόμενου ποσούΡύθμιση των οφειλών προς το δήμο από 2 έως 60 δόσεις του οφειλόμενου ποσού με αντίστοιχη μείωση των προσαυξήσεων.

          Ως εκ τούτου, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι οφειλέτες  προς τους ΟΤΑ μπορούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους.  

          Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ταμείο του Δήμου Χίου: 22713-51741, 22713-51706

Από το γραφείο τύπου