Έγκριση κατανομής ποσού 586.156,67€, το οποίο αφορά πιστώσεις έργων ΣΑΕΠ 088/8.

Χίος 03/06/2013

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει οτι εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 586.156,67€ , το οποίο αφορά πιστώσεις έργων ΣΑΕΠ 088/8. Συγκεκριμένα, για τη Χίο , περιλαμβάνονται τα έργα:

1.Αντικατάσταση παλαιών δικτύων για αντιμετώπιση διαρροών, αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων, επέκταση κεντρικών δικτύων ύδρευσης και δικτύων διανομής Δήμου Χίου, συνολικού προϋπολογισμού 147.938,78€ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Χίου

2.Δίκτυα ύδρευσης Κουτρουλόμυλος-Αγ.Πολύκαρπος, Περιφερειακός Λατομίου, Υδροδότησης Καρυών, Υδροδότησης Αυγωνύμων, ΔΕΗ-Δεξαμενές Θυμιανών και κατασκευή νέων δεξαμενών στη Ψαρόπετρα, συνολικού προϋπολογισμού 210.000€., με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑΧ.

Από το γραφείο τύπου