Αγροτική Οδοποιία Νότιας Χίου, Δ.Ε.ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, Ιωνίας 2016

Στοιχεία Προκήρυξης