ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Στοιχεία Προκήρυξης