Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή «Φάρκαινα»

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή «Φάρκαινα». Το έργο εντάχθηκε στις «Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις» του ΕΣΠΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Να σημειωθεί ότι για το έργο αυτό μελετήθηκε από το Δήμο Χίου η συνολική ανάπλαση του χώρου, που περιλαμβάνει ενδεικτικά την επισκευή και αναβάθμιση των χώρων δραστηριότητας του κοινού, τη χάραξη διαδρόμων για τους πεζούς, την κατασκευή τριών παιδικών χαρών, την περίφραξη του χώρου, όπως και την τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων, υποδοχών πρόσδεσης ποδηλάτων και πληροφοριακών πινακίδων.

Παράλληλα, θα κατασκευαστεί βραχόκηπος με καταρράκτη, θα φυτευτούν δέντρα, θάμνοι και λοιπά φυτά και θα τοποθετηθεί δίκτυο άρδευσης και φωτισμού του χώρου.

Συνολικά, στην περιοχή θα δημιουργηθεί ένας πολυχώρος αναψυχής και ξεκούρασης, για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1,100,000.00

ευρώ.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου