Ανάπλαση Παραλιακής από Τάγμα Δεσπότη έως Δασκαλόπετρα

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2013, εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης Μελέτης «Ανάπλαση Παραλιακής από Τάγμα Δεσπότη έως Δασκαλόπετρα», η οποία είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου, με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

Συγκεκριμένα ανατέθηκε η σύνταξη των επιμέρους μελετών: τοπογραφική, συγκοινωνιακή, γεωτεχνική, περιβαλλοντική, υδραυλική, στατική και αρχιτεκτονική μελέτη.

Από το γραφείο τύπου