Ανάπλαση Πλατείας Καρουλιού

Χίος, 17.12.2013

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, έγινε ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου « Ανάπλαση Πλατείας Καρουλιού » στην Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών και ανεδείχθη μειοδότης ο κ. Νικολαίδης Ιωάννης με ποσοστό έκπτωσης 33,22%.

Το έργο προϋπολογισμού 113.000,00 ευρώ, είναι χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΕΣΠΑ.

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Θυμιανών και η διαμόρφωσή της σε ένα φιλικό περιβάλλον για τους συνδημότες μας.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου