Απάντηση σε Δημοσίευμα

Κάποιοι έχουν μείνει στην εποχή του υδραργύρου

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της «ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στην ποιότητα του νερού, που παρέχει η ΔΕΥΑΝΧ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα του νερού στα δίκτυα της ΔΕΥΑΝΧ. Εκμεταλλευθήκαμε όλα τα επιφανειακά νερά, αξιοποιήθηκαν τα φράγματα Κατράρη, Ζυφιά, Φυρόλακα κλπ, οι μονάδες αφαλάτωσης ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται, αυτή την περίοδο μεταφέρονται 7.000 κ.μ. νερού από το Δελφίνι ημερησίως, και επιπλέον αντικαταστάθηκαν πλήρως όλα τα παλαιά δίκτυα, που ήταν κατασκευασμένα από αμίαντο και σίδηρο.

Ως εκ τούτου, ό,τι αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας, σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα του νερού, είναι αβάσιμα και ανυπόστατα.

Από το γραφείο τύπου