Απάντηση σε δημοσίευμα

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος στην εφημερίδα σας της 3ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα έργα στο λιμάνι της Λαγκάδας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα έργα, που ξεκίνησαν στο λιμάνι της Λαγκάδας, πραγματοποιήθηκαν βάσει συγκεκριμένης μελέτης, η οποία εγκρίθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου στις 29-5-1996, στη συνέχεια έγινε τεχνική μελέτη στην ξηρά και γεωτεχνική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από τη Ν.Ε. με την υπ’ αρ.53 απόφαση στις 19-3-1999.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η ΝΑΧ τα προηγούμενα χρόνια επικαιροποίησε, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αυτές τις προϋπάρχουσες μελέτες και προχώρησε στην ένταξη και δημοπράτηση του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Ως εκ τούτου, οι αναφορές σας στο δημοσίευμα και οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη, ότι η μελέτη εκπονήθηκε πριν από 4 χρόνια είναι ανακριβείς.

Ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα θα αποκατασταθούν τα τεχνικά ζητήματα, που αφορούν αυτό το έργο, ώστε να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί.

Από το γραφείο τύπου