Απάντηση σε δημοσίευμα για την ανακύκλωση

Σε συνέχεια δημοσιεύματος στην εφημερίδα, σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, σας επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Χίου είναι έτοιμος για την υπογραφή της σύμβασης για την ανακύκλωση.

Ο λόγος της καθυστέρησης οφείλεται στην προσφυγή του Συλλόγου Εργαζομένων πριν από δύο μήνες.

Η προσφυγή εκδικάστηκε και απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις προηγούμενες μέρες και ως εκ τούτου, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.

Από το γραφείο τύπου